Notícies

Temes actuals d’interès: actualitzat el 8 de juliol de 2020

Curs 2020/21

Inscripció de nous socis

L’equip docent lliura el nostre full d’inscripció i full SEPA per correu electrònic a les famílies d’alumnes nous. Aquests fulls s’han de retornar a l’equip docent per email. L’original del full SEPA s’ha de deixar, com més aviat millor, a la bústia AMPA que hi ha a l’entrada de l’Institut.

Actualment totes les famílies d’alumnes de l’Institut d’Alpicat són sòcies de l’AMPA.

Assemblea ordinària

La propera assemblea s’ha posposat del juny al setembre.

Per qualsevol consulta o suggeriment en aquestes o altres qüestions podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu de l’AMPA  ampainstitutdalpicat@gmail.com

Amb la col·laboració: