Notícies

Temes actuals d’interès: 2.8.2021

Inici de curs 2021/22

Extraescolars: passat el termini de 17.7.2021, el formulari continua obert per aquells grups on encara hi hagi lloc. Més informació en aquest enllaç

Fi curs 2020/21 i inici curs 2021/22

Powerpoint de l’Assemblea de data 29.6.2021

Acta Assemblea ordinària 2020/21 de 30.9.2020 per llegir abans de l’Assemblea del proper 29.6.2021

Altres temes d’interès:

  1. Retorn de llibres socialitzats
  2. Renovació de socis de l’AMPA, noves altes i baixes

1.     Retorn dels llibres socialitzats

Lloc de recollida: Institut

Dia i hora: al matí durant l’horari lectiu, assignat per curs d’acord amb el següent:

1r ESO i 2n ESO: dilluns 21 de juny

3r ESO i 4t ESO: dimarts 22 de juny

L’alumnat ha de revisar prèviament els llibres i tenir en compte el següent:

–        Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No l’arrenquis.

–        Els llibres es donen folrats amb plàstic no adhesiu. No els treguis ni els facis malbé.

–        Has de retirar el nom que identifica l’alumne a la tapa i esborrar anotacions i subratllats de llapis si se n’han fet (els llibres subratllats o amb exercicis fets no es consideraran adequats per a la socialització i no s’acceptaran)

–        Si algun llibre està molt malmès, millor no el retorneu i indiqueu-ho a la devolució.

–        Els llibres no retornats o malmesos s’hauran de reposar o abonar.

L’alumnat ha de portar tots els llibres en una bossa el dia assignat. La recollida la faran els conserges durant el matí. Aquests faran una primera revisió en aquell moment i marcaran les bosses. L’AMPA farà revisions més acurades posteriorment.

Si no podeu retornar-los el dia assignat ho heu de comunicar a l’AMPA responent aquest correu (ampainstitutdalpicat@gmail.com)

Llibres socialitzats que s’han de retornar (etiquetats i assignats individualment a cada alumne)

Assignatura/cursPrimerSegonTercerQuart
Biologia i Geologia2 volums 2 volums 
Física i Química 2 volums2 volums 
Llengua i Literatura (català)3 volums3 volums1 volums1 volum
Lengua y Literatura (castellà)3 volums3 volums2 volums2 volums
Matemàtiques2 volums2 volums2 volums2 volums
New English in Use1 volum1 volum1 volum1 volum
  Total  11 llibres  11 llibres  10 llibres  6 llibres

2.     Renovació de socis de l’AMPA, noves altes i baixes

Totes les famílies que continuïn a l’Institut seran renovades automàticament. Si feu un canvi de compte heu d’emplenar un nou full SEPA i enviar-lo escanejat al correu AMPA. Les baixes per haver completat l’ESO es faran automàticament. Si hi ha altres motius de baixa, per canvi d’institut o altres ho heu d’indicar també a aquest correu.

Per qualsevol consulta o suggeriment en aquestes o altres qüestions podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu de l’AMPA  ampainstitutdalpicat@gmail.com

Amb la col·laboració: