Extraescolars

Inscripcions a les activitats extraescolars 2020-21 de l’Institut d’Alpicat

No hi ha encara programació per al proper curs. Us informarem més endavant.

Enllaç d’inscripcions: ExtraescolarsInstitut

S’ofereixen les extraescolars següents:

  • Pendent d’actualitzar

Informació i normativa

1. Les activitats extraescolars s’ofereixen en coordinació de l’AMPA amb l’equip docent de l’Institut.
2. L’AMPA actua com a mediadora/facilitadora i no gestiona rebuts. En el cas d’activitats no gratuïtes, els pagaments es faran directament a l’empresa que realitza l’activitat.
3. L’AMPA i les empreses col·laboradores disposen d’assegurança de responsabilitat civil.
4. S’informarà a les famílies si hi ha grup suficient, data d’inici, forma de pagament si escau i qualsevol altra informació rellevant.
5. El període d’inscripció pot romandre obert si el grup no ha quedat tancat i el desenvolupament de l’activitat ho permet.
6. En cas de pagament amb quota única, s’ha de fer efectiu abans de l’inici de l’activitat en el termini que s’indiqui.
7. No es retornen els pagaments realitzats una vegada iniciada l’activitat.
8. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts a cadascun dels edificis on s’imparteixen i l’incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne.

Actualitzat: 8.7.2020