Com donar-se d’alta a l’AMPA

Full autorització de domiciliació bancària – SEPA

Full d’inscripció a l’AMPA

Empleneu els fulls d’inscripció i d’autorització de domiciliació (SEPA) i envieu-los al més aviat possible per correu electrònic a ampainstitutdalpicat@gmail.com o deixeu-los a la bústia AMPA ubicada a la porta d’accés de l’Institut.

Si canvieu de domiciliació bancària heu de lliurar un full nou SEPA.