Com donar-se d’alta a l’AMPA

Full autorització de domiciliació bancària – SEPA

Full d’inscripció a l’AMPA

Empleneu els fulls d’inscripció i d’autorització de domiciliació (SEPA) i envieu-los per correu electrònic a l’equip docent de l’Institut. És important disposar de les dades al més aviat possible. Després, quan pugueu, heu de deixar l’original del full SEPA a la bústia AMPA ubicada a la porta d’accés.

Si canvieu de domiciliació bancària heu de lliurar un full nou.