Informació general

(hi ha novetats més avall en blau i a l’apartat de notícies)

BENVINGUTS AL BLOG DE L’AMPA DE L’INSTITUT

CURS 2022-2023

Iniciem un nou any de l’AMPA amb el mateix objectiu de fer socialització per reduir la despesa familiar i fomentar valors com el reciclatge, el respecte pel medi ambient, el bé comú i la capacitat de compartir.

Llibres de text i llicències digitals

Tots els alumnes disposen de llibres* i llicències digitals (aquestes són els llibres interactius projectats a l’ordinador). A l’inici de curs es van deixar llibres de text etiquetats i folrats a l’aula, assignats de manera individual a cada alumn, amb un document d’adhesió al sistema de llibres socialitzats amb indicació de les normes d’ús.

D’acord amb el sistema de socialització que us vam explicat a l’Assemblea de 5.7.2022, depenent si sou famílies d’alumnes nous o famílies d’alumnes amb matrícula renovada us correspon abonar el següent:

Us desglossem els conceptes de pagament, reduccions i terminis.

ALUMNES NOUS

Quota de l’AMPA:    40€
Ús de llibres i llicències digitals curs 2022/23*:75€
Ajut de l’Ajuntament 2022:-20€
Total:95€
S’estableix el cobrament al vostre compte de 95€ en dos terminis:
Primer termini: 40€. El 2 de setembre
Segon termini: 55€. El 3 d’octubre

ALUMNES AMB MATRÍCULA RENOVADA

Quota de l’AMPA:   40€
Ús de llibres i llicències digitals curs 2022/23*:65€
Ajut de l’Ajuntament 2022:-20€
Total:85€
S’estableix el cobrament al vostre compte de 85€ en dos terminis:
Primer termini: 40€. El 2 de setembre
Segon termini: 45€. El 3 d’octubre

*Arran de l’entrada en vigor de la nova Llei d’Educació (LOMLOE), que preveu per al curs 2022/23 modificar l’organització del currículum dels cursos imparells de l’ESO (1r i 3r), es manté en aquests cursos la socialització del llibre de text d’anglès de l’editorial Burlington i es retira la socialització dels llibres de text de la resta d’assignatures de l’editorial Edebé.

Es facilitarà la llicència digital de l’editorial Burlington i un pack complet adaptat a la nova LOMLOE de totes les llicències digitals de l’editorial Edebé. Així mateix s’afegiran les llicències digitals Adimat de matemàtiques i Dictapp d’ortografia. 

LLIBRES EN PAPER A 1R I 3R. NOVETAT D’OCTUBRE

L’institut d’Alpicat ha volgut donar resposta a algunes peticions de famílies pel que fa a l’ús híbrid de llibre digital + llibre de paper. Entenen que la utilització simultània dels dos formats facilita el treball de l’alumnat i per això modifica el criteri inicial.

MODIFICACIÓ DE LA SOCIALITZACIÓ A 1R ESO (NOVA SOCIALITZACIÓ)

A 1r ESO es realitza la socialització dels llibres de biologia-geologia, català, castellà i matemàtiques, que se sumen a la socialització ja efectuada del llibre d’anglès i resta de llicències. L’import d’aquesta socialització és una nova quota de 20€/alumne. Properament rebreu instruccions sobre com fer efectiu aquest pagament i com es durà a terme aquesta socialització.

MODIFICACIÓ A 3R ESO (NOU SERVEI DE PRÉSTEC)

Per iniciar la socialització de nous llibres de paper a tot l’alumnat cal completar un cicle de 4 anys des de la compra dels anteriors, la qual cosa no es compleix encara a 3r d’ESO.

Com alternativa aquest any, les famílies de 3r d’ESO que estiguin interessades en un pack de llibre de paper hauran de realitzar el pagament a través d’iEduca (o correu) i rebran en préstec el pack de les 5 matèries (català, castellà, matemàtiques, biologia-geologia i física-química). No es poden demanar llibres per matèria individualment, ha de ser tot el paquet. El preu del préstec per al curs 2022-23 d’aquest pack de llibres és 25€/alumne, ja que l’institut finançarà la resta de l’import.

Caldrà retornar tots els llibres al mes de juny en perfecte estat a l’institut. Si no es retorna un llibre o no està en bon estat la família haurà d’abonar 20€ per llibre. 

La data límit per demanar aquest servei de préstec a l’Institut és fins al 31 d’octubre.

Altres temes importants d’interès

Activitats extraescolars: el formulari continua obert per l’anglès en aquells grups on encara hi hagi lloc. Podeu fer la inscripció en aquest enllaç.

Material individual que els alumnes han de dur a classe: com cada curs, hem recollit la demanda de l’equip docent i us proposem i facilitem la compra d’aquest material a la papereria local a un preu negociat molt competitiu. Hem fet una plantilla, que rebreu per correu per facilitar la comanda individual i directa de les famílies d’acord amb les necessitats de cadascú. C/ Lleida, 68 d’Alpicat, o telèfon 973737403. Termini esgotat.

Samarreta oficial de l’Institut: a partir de setembre, els nous alumnes rebran, a càrrec de l’AMPA, una samarreta gratuïta a la botiga Segle XX, C/ Lleida, 104 d’Alpicat. Encara hi ha samarretes per recollir.

Portabocates: a l’inici de curs els alumnes han rebut a càrrec de l’AMPA un embolcall per entrepans reutilitzable Boc’n’Roll

Per aquestes i altres qüestions podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA al correu: ampainstitutdalpicat@gmail.com

25.10.2022

Amb la col·laboració:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és ajuntament-dalpicat.jpg